بیمه عمر, تعریف بیمه عمر, بیمه عمر ایران, بیمه عمر چیست, بهترین بیمه عمر, چرا بیمه عمر, بیمه عمر مزایای, بیمه عمر ویژگی ها, انواع بیمه عمر, مقاله بیمه عمر, سوالات متداول بیمه عمر, دریافت خسارت بیمه عمر

نقش‌های اصلی در بیمه‌های زندگی و بیمه عمر عبارتند از بیمه‌گذار، بیمه‌شده و ذی‌نفعِ بیمه‌نامه. بیمه‌گذار مالک بیمه‌نامه است و حق بیمه را می‌پردازد. بنابراین تصمیم‌گیری در مورد همۀ اجزای بیمه‌نامه از جمله تعیین ذی‌نفع، بر عهده بیمه‌گذار است. بیمه‌شده عمر، فردی است که زندگی‌اش بیمه شده‌ و درصورتی‌که در طول مدت بیمه‌نامه عمر فوت کند، غرامت فوت به ذی‌نفع پرداخت می‌شود. ممکن است بیمه‌گذار و بیمه‌شده عمر، یک نفر باشند؛ یعنی یک شخص خودش را بیمه عمر کند. اما این امکان نیز وجود دارد که این دو نقش، دو نفر مختلف باشند. در صورت فوت بیمه‌شده، تنها شخصی که می‌تواند غرامت فوت بیمه عمر را دریافت کند، ذی‌نفع بیمه‌نامه عمر است. بنابراین بازنگری بیمه‌نامه عمر توسط بیمه‌گذار و اطمینان از این که ذی‌نفع به‌درستی در بیمه‌نامه ذکر شده‌باشد، اهمیت زیادی دارد. ذی‌نفع بیمه‌نامه ممکن است یک یا چند نفر باشد. درصورتی‌که در بیمه‌نامه چند نفر به عنوان ذی‌نفع ذکر شوند، باید درصد سهم هر یک از آنها مشخص شده‌باشد. بیمه‌شده نمی‌تواند ذی‌نفع بیمه‌نامه نیز باشد، اما بیمه‌گذار و ذی‌نفع ممکن است یک نفر باشند. در برخی از کشورها برای کاهش میزان مالیات، توصیه می‌شود که بیمه‌گذار، یکی از نقش‌های ذی‌نفع یا بیمه‌شده عمر را نیز دارا باشد.

بیمه عمر, تعریف بیمه عمر, بیمه عمر ایران, بیمه عمر چیست, بهترین بیمه عمر, چرا بیمه عمر, بیمه عمر مزایای, بیمه عمر ویژگی ها, انواع بیمه عمر, مقاله بیمه عمر, سوالات متداول بیمه عمر, دریافت خسارت بیمه عمر

بیمه عمر و پس انداز بیمه مان بیمه عمر تامین آتیه فرزندان بیمه عمر تمام عمر انفرادی بیمه عمر جامع زندگی بیمه عمر مانده بدهکار بیمه عمر زمانی انفرادی بیمه عمر تامین هزینه جهیزیه بیمه عمر تمام عمر گروهی بیمه عمر زمانی گروهی بیمه عمر کارکنان دولتی بیمه عمر مانده بدهکار گروهی بیمه عمر و پس انداز گروهی