بیمه عمر, جدول بیمه عمر, بیمه عمر مان, محاسبه بیمه عمر, خرید اینترنتی بیمه عمر, سفارش آنلاین بیمه عمر, بیمه عمر مان چیست, بیمه عمر چیست, بهترین بیمه عمر, سایت بیمه مان, سایت بیمه عمر

بیمه عمر, جدول بیمه عمر, بیمه عمر مان, محاسبه بیمه عمر, خرید اینترنتی بیمه عمر, سفارش آنلاین بیمه عمر, بیمه عمر مان چیست, بیمه عمر چیست, بهترین بیمه عمر, سایت بیمه مان, سایت بیمه عمر

بیمه عمر : راهنمای خسارت بیمه عمر

برای اینکه بتوانید خسارت بیمه عمر را از بیمه نامه عمر دریافت نمایید مقاله راهنمایی دریافت خسارت بیمه عمر ایران را دریافت نمایید.همچنین برای مطالعه و محاسبه بیمه عمر آنلاین میتوانید جدول بیمه عمر ایران را مطالعه فرمایید.

در صورت فوت بیمه شده :

1- مراتب حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار بصورت کتبی به اطلاع بیمه گر برسد

2- مدارک زیر تهیه و به بیمه گر تحویل داده شود

2-1- گواهی فوت صادره از طرف سازمان ثبت احوال

2-2-تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی باطل شده بیمه شده

2-3- گواهی آخرین پزشک معالج یا پزشکی قانونی مبنی بر علت فوت که در آن علت بیماری شرح و سیر آن ذکر شده باشد . در صورتیکه معالجه بعمل نیامده باشد مدارک مثبته حاکی از بیماری و علل فوت و اوضاع و احوالی که در آن فوت اتفاق افتاده باید به هزینه استفاده کننده تهیه و ارایه گردد .

2-4-در صورتی که فوت به علت حادثه باشد . گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع قانونی ذیصلاح تهیه شده باشد

2-5- گواهی انحصار وراثت در صورتیکه استفاده کننده در بیمه نامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشد

 

در صورت حیات بیمه شده :

برای دریافت سرمایه بیمه نامه ذینفع بیمه نامه با در دست داشتن اصل کارت ملی و بیمه نامه به شرکت بیمه مراجعه کند

بیمه عمر, جدول بیمه عمر, بیمه عمر مان, محاسبه بیمه عمر, خرید اینترنتی بیمه عمر, سفارش آنلاین بیمه عمر, بیمه عمر مان چیست, بیمه عمر چیست, بهترین بیمه عمر, سایت بیمه مان, سایت بیمه عمر

بیمه عمر و پس انداز بیمه مان بیمه عمر تامین آتیه فرزندان بیمه عمر تمام عمر انفرادی بیمه عمر جامع زندگی بیمه عمر مانده بدهکار بیمه عمر زمانی انفرادی بیمه عمر تامین هزینه جهیزیه بیمه عمر تمام عمر گروهی بیمه عمر زمانی گروهی بیمه عمر کارکنان دولتی بیمه عمر مانده بدهکار گروهی بیمه عمر و پس انداز گروهی